WERKWIJZE ONDERNEMINGEN

Onze aanpak voor de grotere ondernemingen is erop gericht om een deskundig advies te geven. Ons streven is een snelle afhandeling en goedkeuring van bijvoorbeeld de aanvraag Omgevingsvergunning zonder veel correctierondes van ingediende bouwtekeningen.
Onze werkwijze verloopt meestal als volgt: wij brengen een bezoek aan de betreffende vestiging om de situatie ter plaatse te bepalen en om kennis te maken met u als opdrachtgever. Aan de hand daarvan stellen wij een offerte voor u op, die transparant, duidelijk en compleet is. Na ontvangst van uw opdracht ontvangen wij de betreffende tekeningen en de voor ons benodigde informatie. Vervolgens worden met de betreffende gemeente de uitgangspunten afgestemd en de kaders bepaald.
Aan de hand hiervan wordt de rapportage opgemaakt die aan de gemeente wordt voorgelegd. Eventuele bemerkingen van het bevoegd gezag worden in de rapportage aangepast. De definitieve digitale rapportage wordt bij de aanvraag Omgevingsvergunning bijgesloten. Het bevoegd gezag kan dan geen aanvullende berekeningen of andere zaken meer eisen. Een vlotte doorloop van uw aanvraag is gegarandeerd.


WILT U MEER WETEN OF PERSOONLIJK CONTACT?    


CONTACT

Teisterbantstraat 17
4012 EE Kerk-Avezaath 

info@bpcconsultancy.nl
0344 - 769096