BEGELEIDING BIJ AANVRAGEN GEBRUIKSVERGUNNING OF GEBRUIKSMELDING

Voor bepaalde gebruiksfuncties in gebouwen (o.a. logies en zorg) is een Gebruiksvergunning vereist, zoals is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. In deze vergunning zijn de voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk vastgelegd. Ook bestaande gebouwen vallen onder de voorwaarden voor een gebruiksvergunning. Voldoet een bouwwerk niet aan de gestelde norm van brandveiligheid, dan krijgt de gebruiker doorgaans een bepaalde termijn om onveilige zaken aan te passen. BPC adviseert u over de noodzakelijke aanpassingen en begeleidt u bij het traject van aanvraag tot verlenen van de vergunning. Tegelijkertijd fungeren wij als intermediair tussen u en de brandweer.

In voorkomende gevallen is er een meldingsplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer dan 50 personen in een gebouw aanwezig zijn. Er is dan geen vergunning vereist (en dus betaalt u geen legeskosten) maar u moet het gebruik wel melden. U moet hierbij wel net als bij een vergunning aan de wet-en regelgeving (Bouwbesluit 2012) voldoen.
U kunt zelf een melding doen, maar er zijn tekeningen en een aantal specifieke gegevens vereist. BPC kan die melding snel en vlekkeloos voor u verzorgen.

Mocht u twijfelen aan de huidige brandveiligheidsvoorzieningen van uw gebouw, dan voert BPC een tussentijdse gebouwinspectie uit. Aan de hand van een checklist vindt een stapsgewijze inspectie plaats die resulteert in een eindrapport met verbeterpunten. Daarin treft u, naast onze bevindingen, een passend advies aan waarmee u aan alle regelgeving voldoet. Zo bent u verzekerd van een brandveilige werkomgeving.

Als u meer wilt weten, neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend.

WILT U MEER WETEN OF PERSOONLIJK CONTACT?    


CONTACT

Teisterbantstraat 17
4012 EE Kerk-Avezaath 

info@bpcconsultancy.nl
0344 - 769096