ADVIEZEN OP HET GEBIED VAN HET BBL 2024 BRANDVEILIGHEID

Als u gaat (ver)bouwen is het Besluit Bouwwerken Leefomgeving van kracht. De eisen hierin hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Tevens omschrijft het alle bouwregels op het gebied van brandveiligheid: brandveilig bouwen en brandveilig gebruiken.

Het BBL bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels, zorginstellingen, e.d. minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het BBL in een apart hoofdstuk.

Van onze adviseurs krijgt u een deskundig advies dat is gebaseerd op het BBL en overige van kracht zijnde regelgeving. Uiteraard houden we rekening met uw wensen.

Als u meer wilt weten, neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend.


Gelijkwaardigheidsbepaling

Eisen uit het BBL mogen ook anders worden ingevuld met een gelijkwaardige oplossing. Dit is de gelijkwaardigheidsbepaling, die ruimte biedt voor een andere, gelijkwaardige oplossing mits die dezelfde mate van veiligheid biedt als is beoogd met het betrokken voorschrift. Het bevoegd gezag beoordeelt dit verzoek.

BPC heeft veel gelijkwaardigheidsverzoeken met een motivatie opgesteld die geaccepteerd zijn door het bevoegd gezag.

Tevens hebben we in de loop der tijd een aantal verzoeken ingediend bij Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (atgb.nl).

Wij adviseren u hierin en fungeren als intermediair tussen u en het bevoegd gezag.

WILT U MEER WETEN OF PERSOONLIJK CONTACT?    


CONTACT

Teisterbantstraat 17
4012 EE Kerk-Avezaath 

info@bpcconsultancy.nl
0344 - 769096