STRENGERE REGELGEVING NODIG VOOR STALLEN?

De impact van een brand in een veestal is meestal groot, zeker wanneer er (grote aantallen)
dieren omkomen. Gemiddeld sterven jaarlijks ruim 70.000 dieren als gevolg van stalbranden.
Vermoedelijk zullen er in de toekomst meer dieren per veestal omkomen. Door de
schaalvergroting stijgt namelijk het aantal dieren per veestal en daalt het aantal veestallen.
Daar komt bij dat, door intensiever gebruik van elektrische apparatuur en installaties (per
bedrijf worden immers meer dieren gehouden), de kans op een stalbrand mogelijk toeneemt
(Looije & Smit, 2010). Regelgeving en keurmerken omtrent brandveiligheid, zoals het
BBL en diverse certificeringen, zijn echter ook vernieuwd waardoor het aantal
moderne(re) c.q. veiligere stallen stijgt.

Risico wordt in het algemeen opgevat als een combinatie van kansen en (ongewenste)
effecten van een gebeurtenis. In de meest basale benadering wordt risico uitgedrukt als het
product van kans en effect (risico = kans x effect). Een risico kan gereduceerd worden, door
het verminderen van de kans dat een ongewenste gebeurtenis (in dit geval brand)
plaatsvindt en door het beperken van de ongewenste effecten van die gebeurtenis. Het
wegnemen van de kans op brand in veestallen is van groot belang. Als eenmaal brand
uitbreekt, is het effect vaak maximaal door:
> de veelal grote vuurlast van gebruikte bouwmaterialen, apparatuur en inventaris in deze
gebouwen
> de aanwezigheid in stallen van verbindingen tussen gebouwen en/of compartimenten
> de locatie, in afgelegen gebieden kan vaak niet voldoende bluswater worden gevonden
> veelal een late ontdekking van deze branden.

Vaak is er al sprake van een volledig ontwikkelde brand als de brandweer arriveert bij een
brand in een veestal. De brandweer staat dan machteloos en is niet in staat de brand nog te
blussen. Zij zal zich richten op het voorkomen van uitbreiding. Op het gebied van repressie
heeft de brandweer daarnaast ook een rol bij het minimaliseren van welzijnsschade aan
dieren.

Binnenkort buigt de overheid zich over het fenomeen staalbranden en regelgeving.

tekst: Brandweeracademie, foto: Omroep Gelderland

WILT U MEER WETEN OF PERSOONLIJK CONTACT?    


CONTACT

Teisterbantstraat 17
4012 EE Kerk-Avezaath 

info@bpcconsultancy.nl
0344 - 769096