RECHTENS VERKREGEN NIVEAU

Het Bouwbesluit kent duidelijke regels voor verbouw. Hierbij is ook duidelijk invulling gegeven aan het begrip "rechtens verkregen niveau". Volgens het Bouwbesluit 2012 is verbouw het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk. Bij geheel vernieuwen kan worden gedacht aan de situatie dat een gebouw na een calamiteit tot op de fundering gesloopt moet worden en het gebouw daarna op dezelfde fundering wordt herbouwd.

Van gedeeltelijk vernieuwen is bijvoorbeeld sprake als een gebouw tot op het casco gestript wordt en vervolgens wordt herbouwd of als een of meer onderdelen van het gebouw worden vervangen. Een aanpassing van (een gedeelte van) het bouwwerk waarbij de contouren van het bouwwerk niet worden gewijzigd wordt gezien als een verandering. Denk bijvoorbeeld aan interne verbouwingen of het maken van woningen in een kantoorgebouw.
Bij het vergroten van een bouwwerk neemt het bouwwerk in omvang toe en worden de contouren dus wel gewijzigd. Bijvoorbeeld bij het maken van een aan- of uitbouw.

Als voor een bepaald onderwerp een verbouwvoorschrift is opgenomen, geldt het nieuwbouwniveau niet voor die verbouwing. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het geheel vernieuwen en andere vormen van verbouw. In de verbouwvoorschriften is aangegeven of de eis geldt voor het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen en het vergroten dan wel enkel voor het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen en het vergroten. Het kan daardoor voorkomen dat er wel een verbouweis is opgenomen, maar dat voor het geheel vernieuwen (herbouw) dan toch de hoofdregel geldt: nieuwbouwniveau.

Het rechtens verkregen niveau wordt beschreven als: 'het actuele kwaliteitsniveau van (het betreffende constructieonderdeel van) het bouwwerk voor zover dat niveau rechtmatig is en niet ligt onder het minimumniveau'. Met rechtmatig wordt bedoeld dat in het verleden is verbouwd conform de toen geldende voorschriften, waarbij rekening gehouden mag worden met natuurlijke slijtage en andere autonome afname van de technische kwaliteit in de loop der jaren.

Dit betekent dat een verbouwplan het actuele kwaliteitsniveau kan handhaven, mits het hoger is dan niveau bestaande bouw (de absolute ondergrens). Bij verbouwing mag het niveau echter niet lager worden dan de actuele kwaliteit! Tenzij de actuele kwaliteit hoger is dan de huidige nieuwbouwvoorschriften, dan mag worden verbouwd tot dat niveau. Het rechtens verkregen niveau is dus geen vaststaand niveau, het kan per gebouw en zelfs per verdieping of constructieonderdeel verschillen met als ondergrenzen de kwaliteitsniveaus die zijn gedefinieerd voor bestaande bouw en nieuwbouw.

Vooral bij transformatie van gebouwen (bijvoorbeeld van kantoorfunctie naar woonfunctie) kan veel bespaard worden op de bouwkosen als van tevoren het juiste niveau bepaald wordt. Als het niveau verkeerd wordt ingeschat worden onnodig zware eisen gesteld en is bijvoorbeeld een zware (duurdere) bouwconstructie ten onrechte geeist.

BPC heeft ruime ervaring in het bepalen van het rechtens verkregen niveau. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

WILT U MEER WETEN OF PERSOONLIJK CONTACT?    


CONTACT

Teisterbantstraat 17
4012 EE Kerk-Avezaath 

info@bpcconsultancy.nl
0344 - 769096