PREVALEERT BOUWVERGUNNING BOVEN BOUWBESLUIT?

Wat prevaleert als blijkt dat een verleende bouwvergunning bij nieuwbouw in strijd is met de nieuwbouwvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 (bijvoorbeeld het overschrijden van een wettelijk verplichte grenswaarde)?

Belangrijk hierbij is dat hetgeen getoetst kan en moet worden bij een omgevingsvergunningsaanvraag na het verlenen van deze vergunning een rechtsgeldigheid heeft. Dit geldt niet voor details die niet worden getoetst bij de aanvraag, hierbij blijven de nieuwbouwvoorschriften van toepassing.

Artikel 1b Woningwet heeft hiermee een aanvullende werking. Bij onderdelen die zijn vergund en middels de omgevingsvergunning zijn vastgelegd, prevaleert datgene wat in de vergunning is vastgelegd. Dit is hiermee niet het niveau nieuwbouw (dat vigerend was ten tijde van vergunningverlening). De vrijwarende werking wordt echter wel begrensd door het niveau bestaande bouw vanuit het Bouwbesluit 2012, wat geldt als absolute ondergrens. Aan dit niveau dient te allen tijde worden voldaan, ook als wel wordt voldaan aan de omgevingsvergunning en hiermee samenhangende voorwaarden.

Belangrijk hierbij is dat (ook bij verbouw) het niveau bestaande bouw te allen tijde de absolute ondergrens betreft, ook wanneer een in het verleden verleende bouwvergunning anders heeft bepaald.

WILT U MEER WETEN OF PERSOONLIJK CONTACT?    


CONTACT

Teisterbantstraat 17
4012 EE Kerk-Avezaath 

info@bpcconsultancy.nl
0344 - 769096