HOTEL WAGENINGSE BERG

Voor Hotel Wageningse Berg heeft BPC de begeleiding bij de aanvraag Omgevingsvergunning verzorgd door middel van een toets brandveiligheid, opstellen brandveiliheidsplan en een berekening doorstroom- en opvangcapaciteit.